Synteettinen oksitosiini ja synnytyksen jälkeinen masennus

post thumb
Synnytys
by Heidi/ on 22 Jan 2021

Synteettinen oksitosiini ja synnytyksen jälkeinen masennus

Oksitosiinihormoni on synnytyksen päähormoni. Se saa kohdun supistumaan synnytyksen aikana ja synnytyksen jälkeen ehkäisten mm. verenvuotoa. Oksitosiini lisää mielihyvän tuntemista ja rakastumista. Sillä on tärkeitä tehtäviä myös heti synnytyksen jälkeen sekä lapsivuodeaikana.

Luonnollisesti oksitosiinin määrä kasvaa synnyttäjän kehossa jo raskausviikolta 32 lähtien huipetuen synnytykseen. Synnytyksessä oksitosiinin määrä lisääntyy kohden ponnistusta koko ajan tehostaen supistuksia. Heti synnytyksen jälkeen oksitosiinimäärä kohoaa huippuunsa ja tällä on suuri merkitys synnytyksen jälkeisvaiheen onnistumiselle. Synnytyksen jälkeen oksitosiini:

• kehoasi supistamaan kohdun nopeasti alkuperäiseen kokoonsa ehkäisten verenvuotoa
• kiintymään ja rakastumaan vauvaan
• valmistaa imetystä.

Oksitosinihormoni on mielihyvä- ja suvunjatkamisen hormoni, joka saa äidin tuntemaan rakkautta ja hoivaviettiä vauvaa kohtaan sekä jaksamaan. Jos tämä puuttuu, niin äidin jaksaminen on koetuksella ja vauvanhoito voi tuntua raskaammalta.

Synteettinen oksitosiini

Synnytyksessä pitäisi pyrkiä edistämään luonnollisen oksitosiinin tuotantoa, mutta sen korvaamiseen tai tehostamiseen käytetään nykyään myös synteettistä oksitosiini.

Synteettistä oksitosiinia käytetään tällä hetkellä lähes kaikilla synnyttäjillä. Sitä voidaan käyttää synnytyksen käynnistämiseen, vauhdittamiseen tai jälkeisvaiheessa istukan syntymisen edistämiseen.

Synnytyksessä tehtävillä toimenpiteillä ja käytetyillä lääkkeillä on vaikutusta naisen kehossa olevaan luonnollisen hormonitoimintaan. Esimerkiksi epiduraali laskee kehon omaa oksitosiinin tuotantoa. Tämä hidastaa synnytystä ja supistukset voivat loppua. Silloin käytetään synteettistä oksitosiinia tehostamaan supistuksia ja pitämään synnytys käynnissä.

Normaalisti ja lääkkeettömästi edenneen synnytyksen jälkeen synnyttäjän oksitosiinitaso nousee jyrkästi heti synnytyksen jälkeen sekä aina imetyksen aikana. Tämä ehkäisee verenvuotoa, auttaa imetyksen onnistumisessa ja kiintymyssuhteen rakentumisessa.

Jos synnyttäjä on saanut useita annoksia epiduraalia, niin hän todennäköisesti tarvitsee synteettistä oksitosiinia joko synnytyksen aikana tai synnytyksen jälkeen jälkeisvaiheeseen. Muuten kohtu ei ehkä supistu riittävän nopeasti tai pysy supistuneena synnytyksen jälkeen, mikä voi altistaa verenvuodolle.

Toisaalta pitkään annettu synteettinen oksitosiini voi saada kohdun väsymään ja lääke voi itsessään aiheuttaa huonosti supistuvan kohdun ja sitä kautta verenvuotoa.

Synteettisen oksitosiinin pitkäkestoisia vaikutuksia vauvaan, äitiin ja imetykseen ei ole kunnolla tutkittu. Sillä voi olla vaikutuksia esimerkiksi imetykseen ja kiintymyssuhteeseen. Tutkimuspuutteista huolimatta synteettistä oksitosiinia annetaan rutiinisti lähes kaikille synnyttäjille jälkeisvaiheeseen ellei synnyttäjä pyydä saada sitä vain lääketieteelliseen tarpeeseen.

Tutkimus synnytyksen jälkeisen masennuksen esiintyvyydestä ja synnytyksen aikaisen synteettisen oksitosiinin käytöstä

Wileyn tutkimustietokannassa on julkaistu tilastoihin perustuva tutkimus, missä selvitettiin synteettisen oksitosiinin käyttöä synnytyksessä sekä synnytyksen jälkeen ilmaantuvaa masennusta tai ahdistusta.

“Association of peripartum synthetic oxytocin administration and depressive and anxiety disorders within the first postpartum year”

Tutkimuksen hypoteesina oli, että synteettistä oksitosiinia saaneilla olisi pienempi riski synnytyksen jnälkeiseen masennukseen ja muihin psyykkisiin ogelmiin kuin heillä, jotka eivät olleet saaneet synteettistä oksitosiinia.

Background: Due to its potent effects on social behavior, including maternal behavior, oxytocin has been identified as a potential mediator of postpartum depression and anxiety. The objective of this study was to examine the relationship between peripartum synthetic oxytocin administration and the development of depressive and anxiety disorders within the first year postpartum. We hypothesized that women exposed to peripartum synthetic oxytocin would have a reduced risk of postpartum depressive and anxiety disorders compared with those without any exposure.

Tulokset olivatkin hypoteesia vastaan. Synteettistä oksitosiinia saaneilla olikin korkeampi riski sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen kuin heillä, jotka eivät olleet saaneet synteettistä oksitosiinia.

Conclusions: Contrary to our hypothesis, results indicate that women with peripartum exposure to synthetic oxytocin had a higher relative risk of receiving a documented depressive or anxiety disorder diagnosis or antidepressant/anxiolytic prescription within the first year postpartum than women without synthetic oxytocin exposure.

Tutkimuksen mukaan synteettisen oksitosiinin käyttö synnytyksessä lisäsi aiemmin masennuksesta tai ahdistuksesta kärsineiden äitien riskiä sairastua synnytyksen jäkeiseen masennukseen ensimmäisen vuoden kuluessa 36%.

Äideillä, jotka eivät olleet aiemmin elämässään kärsineet masennuksesta tai ahdistuksesta, oli tutkimuksen mukaan jopa 32 % riski sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen.

Huomioitavaa on, että syy-seuraussuhdetta tässä tutkimuksessa ei tutkittu, vaan näillä äideillä oli kohonnut riski sairastua.

Tämä tutkimustulos kannattaa kuitenkin ottaa tosissaan ja jo nyt miettiä synteettisen oksitosiinin tarvetta lääketieteellisin perustein.

Luonnollisen ja synteettisen oksitosiinin erot

Luonnollinen ja synteettinen oksitosiini toimivat kehossa eri tavoin. Synteettinen oksitosiini ei pääse aivoihin, joten oksitosiinin luonnollinen palautejärjestelmä ei sen kanssa toimi. Synteettinen oksitosiini ei siis nosta äidin mielihyvähormoneiden määrää, tehosta oksitosiinin erityistä tarpeen mukaan eikä auta luomaan kiintymyssuhdetta vauvaan.

Luonnollisen ja synteettisen oksitosiinin erot juuri aivoesteen ylityksessä voi selittää yhteyttä synnytyksen jälkeiseen masennukseen, mutta tarvitaan lisätutkimuksia tämän selvittämiseen.

Miten voit itse ehkäistä synnytyksen jälkeistä masennusta?

Ymmärtämällä luonnollisen oksitosiinin mekanismin, voidaan luonnollista oksitosiinia lisätä. Ymmärtämällä synnytyksen kulkua ja vaiheita sinun stressitasot pysyvät matalampina ja oksitosiinitaso pysyy korkeampana. Kun sinulla on tiedossa ja käytössä lääkkeettömiä kivunlievityksiä, kehon luonnollinen oksitosiini pysyy korkeammalla ja synnytys pysyy paremmin käynnissä. Näin vähennät tarvetta käyttää synteettistä oksitosiinia synnytyksessäsi.

Näihin pystyt vaikuttamaan omalla valmistautumisella etukäteen. Valmistautuminen edesauttaa sinun hyvinvointia ja luonnollisen oksitosiinin eritystä ja pystyt hyödytämään erilaisia lääkkeettömiä kivunlievityksiä jo kotona synnytyksen alkuvaiheessa.

Epiduraalin voi kyllä ottaa

Vaikka epiduraali vähentää luonnollista oksitosiinia, niin kyllä sillekin on paikkansa. Mitä myöhemmin otat epiduraalin, sitä vähemmän se ehtii vaikuttaa oksitosiinin eritykseen.

Hyvin vauhdissa olevassa synnytyksessä sen loppupuolella otettu epiduraali tuskin ehtii vähentää luonnollisen oksitosiinin määrää merkittävästi. Epiduraali voi myös rentouttaa ja rauhoittaa, jolloin se voi nopeuttaa synnytystä. Eli hyödyt ovat haittoja suurempia.

Liian aikaisin sitä ei kannata ottaa, sillä silloin haitat usein dominoivat hyödyt.

Valmistaudu synnytykseen – älä suunnittele

Kätilö voi tehdä varsin vähän siinä vaiheessa, kun synnyttäjä tulee sairaalaan kipuilevana pyytäen vain epiduraalia. Kivuissaan olevan on hankala ymmärtää, jos kätilö yrittää kertoa muista vaihtoehdoista, jotka ehkä kyseiseen vaiheeseen sopisi paremmin.

Vanhemmat, valmistautukaa synnytykseen etukäteen. Sillä on suuria vaikutuksia niin synnytyksen kululle kuin lapsivuodeaikaan ja pitkälle perheen tulevaisuuteen. Se EI ole suunnittelua.