Vapaaehtoinen lapsettomuus vaihtoehtona

post thumb
Synnytys
by Heidi/ on 29 Sep 2022

Vapaaehtoinen lapsettomuus vaihtoehtona

Yhä useampi miettii vakavasti sitä, onko lapsen hankkiminen sittenkään oikea ratkaisu. Moni valitsee elämän ilman lapsia. Tämä niin sanottu vapaaehtoinen lapsettomuus johtuu siitä, että osa pareista ei ole lainkaan kiinnostunut lapsista ja osa taas viihtyy lasten kanssa ja saa olla heidän seurassaan riittävästi lähipiirissään. Kaikki eivät kaipaa lapsiperheen arkea ja se on jokaisen oma päätös eikä siitä voi ketään syyllistää. Päätös on saattanut syntyä jo nuoruudessa ja toisinaan vasta vanhemmiten.

Miksi valitaan vapaaehtoinen lapsettomuus?

Syitä tähän valintaan on monia. On tunne, että oma kärsivällisyys ei riitä lasten kanssa eikä toisaalta ole mielenkiintoa lapsiin. Siihen saattaa vaikuttaa myös se, että ei koe olevansa riittävän kypsä ottamaan vanhemmuuden vastuuta. Tähän saattaa vaikuttaa se, että lapsiperhearki saattaa näyttäytyä liian hektisenä ja raskaana. Joskus on tarve säilyttää oma itsenäisyys sekä vapaus mennä ja tulla omien aikataulujen mukaan. Siihen ei kaivata muutosta.

Fyysisiä syitä voi olla monia ja naisesta saattaa tuntua siltä, että ei jaksa odotusaikaa puhumattakaan synnyttämisestä ja imettämisestä. Joskus lapsettomuus on täysin moraalinen valinta, joten ei haluta lasta, koska huolena on esimerkiksi ilmastossa tapahtuvat muutokset sekä yleinen epävarmuus maailmassa. Tämä on aina oma valinta ja se saattaa ihmetyttää sellaista, joka käy lävitse omaa kriisiään, jossa lapsettomuustutkimukset ovat pääroolissa. Lapsettomuus puhuttaa aina ja vapaaehtoisena suhtautuminen voi olla jopa kielteistä.

Päätös lapsista on jokaisen oma

Jokainen haluaa elää itsensä näköistä elämää ja jos siihen eivät lapset kuulu, se on ymmärrettävää. Päätöksestä voi olla yhtä vaikea puhua ystäville kuin heidän, jotka kärsivät lapsettomuudesta ja ovat yrittäneet monet konstit eikä mistään ole apua. Molempia mielipiteitä on kunnioitettava ja siihen on annettava ymmärrystä, kumpaakaan mielipidettä ei saa syyllistää. Asiasta päättäminen voi patouttaa tunteita, joten niistä on keskusteltava ammattilaisen kanssa, mikäli taakka käy liian raskaaksi.